Zvērināta advokāte Latvijā

Petra Janule

Advokāte ar vairāku gadu uzkrātām zināšanām un pieredzi juridiskajā jomā spēs efektīvi, profesionāli un konfidenciāli rast risinājumu jebkuras sarežģītības pakāpes krimināltiesiska rakstura jautājumu risināšanā. Advokāte izskata arī vispārīga rakstura civillietas un administratīvās lietas. Advokāte strādā ar personisku pieeju un godīgu attieksmi klientu interešu aizstāvības realizēšanā.

Sciencia est potentia
Zināšanas ir spēks
/Frānsiss Bēkons/

Juridiskā palīdzība ar izbraukšanu pie klienta

Nokļuvāt krimināla rakstura nepatikšanās?

 • Aizstāvība un pārstāvība policijā un prokuratūrā
 • Piedalīšanās izmeklēšanas darbībās, tā tiesiskuma kontrole
 • Dažāda rakstura sūdzību iesniegšana: par amatpersonu rīcību, drošības līdzekļu pārsūdzēšana u.c.
 • Aizstāvība un pārstāvība tiesā: taktikas izstrāde
 • Apelācijas un kasācijas sūdzība

Nepieciešama juridiskā palīdzība un pārstāvība civiltiesiska rakstura jautājumos?

 • Dažāda veida dokumentu sastādīšana: laulības šķiršana, paternitātes noteikšana un apstrīdēšana, uzturlīdzekļu piedziņa, līgumu sagatavošana, atzinumu sniegšana u.c.
 • Darba strīdu jautājumu risināšana
 • Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības
 • Nekustāmo īpašumu strīdu risināšana
 • Patērētāju tiesību aizsardzība
 • Parādu piedziņa
 • Mantojuma lietas

Administratīva rakstura jautājumu risināšana:

 • Pilsonības un migrācijas jautājumi
 • Administratīvie pārkāpumi un ar to saistīto sūdzību un atzinumu sniegšana
 • Administratīvais process valsts un pašvaldību iestādēs
kur es esmu eksperte

Kapēc klienti izvēlas mani

Klienti izvēlas mani par to, ka operatīvi reaģēju uz klientu problēmām. Nekavējoties piedāvāju labāko risinājumu lietā. Pēc nepieciešamības izbraucu pie klienta.

Ja jums ir nepieciešams:

 • advokāts ekonomisko noziegumu lietās

 • advokāts nepilngadīgo lietās

 • advokāts narkotiku lietās

 • advokāts ceļu satiksmes lietās

 • advokāts ģimenes tiesībās

 • advokāts šķiršanās lietās

 • advokāts nekustāmo īpašumu lietās

 • advokāts muitas lietās

Rakstiet vai piesakieties uz bezmaksas konsultāciju. Šādi jautājumi ir sarežģīti, bet tā ir mana ikdiena.

0+
Klientu konsultacijas
0+
Gadu pieredze

CURRICULUM VITAE

Izglītība

 • 2006.—2013.g. – doktora grāds tiesību zinātnē LU
 • 2003.—2005.g. – maģistra grāds tiesību zinātnē LPA
 • 2000.—2003.g. – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība LPA ar kvalifikāciju jurista specializācijā
 • 1998.—2000.g. – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Latvijas Policijas Akadēmijā (LPA) ar kvalifikāciju izziņas dienesta specializācijā

Darba pieredze

Teorija

 • 2012.g. – darba grupas locekle Saeimas izveidotā demogrāfijas lietu apakškomisijā un LR Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijā
 • 2005.-2011.g. – juridisko priekšmetu pasniedzēja vidusskolā, tehnikumā un koledžā

Prakse

 • No 2012.g. – individuāli praktizējoša zvērināta advokāte Rīgā
 • 2009.-2012.g. – zvērināta advokāta R.Bortaščenoka palīdze zvērinātu advokātu birojā “Visa Vērte”
 • 2009.-2011.g. – sadarbība ar juridiskās palīdzības administrāciju juridiskās palīdzības sniegšanai trūcīgajām personām
 • 2004.-2005.g. – Rīgas Galvenās Policijas Pārvaldes 24.policijas nodaļas pirmstiesas izmeklēšanas grupas speciāliste

Semināri, kursi:

 1. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. Profesionālā pilnveide zvērinātiem advokātiem. Aktuālākie tiesību jautājumi. Apliecības Nr. 026699. 2015.g.
 2. Latvijas Tiesnešu mācību centrs. Aktualitātes krimināltiesībās. 2015.g.
 3. Aktualitātes krimināltiesībās. Latvijas Tiesnešu mācību centrs.  Apliecība ar Nr.70-16, 2016.g.
 4. Publiskās runas pamatprincipi. Latvijas Pašvaldību mācību centrs. 2016.g.
 5. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā. Apliecība Nr.51521. 2017.g. Latvijas Pašvaldību mācību centrs.
 6. Pieteikuma sagatavošana Eiropas Cilvēktiesību tiesai: kļūdu analīze un ieteikumi. 2017.g.LZAP.
 7. Tieslietu Ministrijas darba grupas locekle jauna Kriminālsodu izpildes likuma izstrādei.2018.g.
 8. World Bank Group. Ministry of Finance Republic of Latvia. Awareness Training Anti-Money laundering and Counter Terrorism Financing. Level 1. 2018. Riga.
 9. World Bank Group. Minsitry of Finance Republic of Latvia. Awareness Training. Anti Maney laundering and Counter Terrorism Financing. Level 2. Masterclass on Implementing Risk Based AML/CFT Measures. 2018.g. Riga.
 10. Latvijas Pašvaldību mācību centrs. Zināšanu pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jomā. Apliecība Nr.68729. 2019.g.
 11. Seminārs “Tiesu psiholoģiskā ekspertīze un psiholoģiskā izpēte kriminālprocesā un civilprocesā” (lektore – klīniskā psiholoģe, tiesu psiholoģijas eksperte I.Zemture), 2019.g. LZAP. 

Kas ir labs advokāts?

Labs advokāts ir saprotošs, iejūtīgs un apzinīgi veic sava darba pienākumu.
atsauksmes

Labas klientu atsauksmes

 • Profesionāla pieeja. Joprojām konsultējos.

  Juris Zilvers
 • Atbildīga un profesionāla pieeja

  Sveta Stinka
 • Cilvēks, kas patiesi vēlas palīdzēt klientam

  Rihards Linde
 • Kvalitatīvi veic darbu. Sava amata meistars!

  Ina Meldere
 • Profesionāla attieksme!

  Pauls Ārents

Kontaktinformācija

Bezmaksas konsultācijas pa telefonu +371 26 961 685

 • advokatejanule@gmail.com
 • Darba dienās 09:00-17:00
 • Brīvības gatve 215, Rīga, LV-1039

Bezmaksas konsultācija

Likums ir sarežģīta lieta. Ļaujiet man Jums palīdzēt!